Lämna tillbaka

Produkter kan inte returneras när de har skickats. Du köper produkter på denna sida på egen risk och ansvar.

Återbetalningar

KamagraDeal kommer inte att utfärda återbetalningar för några skickade beställningar. Du samtycker vidare till att du är medveten om och är ansvarig för alla lagar i ditt land, inklusive men inte begränsat till tillämpliga tullar, tariffer och skatter.

Återbetalningar som begärs av kunden som orsakas av kundens eget misstag och/eller krav kommer att medföra en serviceavgift på 10 GBP. Serviceavgiften dras från det belopp som kunden betalar och resterande belopp betalas till kundens bankkonto eller återförs till det potentiella kortet.