Erektiolääkeaine sildenafiili ei vaaranna sydäntä rasitukssakaan

  • Autor da postagem:
  • Postagem publicada:6 de fevereiro de 2012
  • Categoria de postagem:Sem categoria

Erektiolääkeaine sildenafiili ei vaaranna sydäntä rasitukssakaan

 Osta Kamagra genéricos Viagra tai Cialis

 

Erektiohäiriöiden hoidossa käytettysildenafili(Viagra/Kamagra) ei ole vaaraksi sepelvaltimotautia potevien sydämille rasituksessa, osoittaa amerikkalaistutkimus.

Tutkimuksessa sildenafiili ei aiheuttanut kuntopyöräilyn yhteydessä enempää hengenahdistusta tai sydämen hapenpuutetta kuin lumelääkekään ja tutkittavat jaksoivat polkea pyörää yhtä pitkään sildenafiilin kuin lumelääkkeen nauttimisen.

Tutkijat toteavatkin, etä rasitustesti voi olla hyödyllinen arvioitaessa sildenafiilia käyttävän sydänpotilaan kykyä kestää seksiin liittyvää fyysistä rasitusta. Tutkimuksen julkaisseen lehden pääkirjoituksessa huomautetaan kuitenkin, etä lääkäri voi usein selvittää sydänpotilaan kunnon myös yksinkertaisesti kysymällä potilaan kykyä kävellä kohtuullisella nopeudella tai nousta portaita. Pääkirjoittajat muistuttavat myös, että harkittaessa sildenafiilin käyttöä sydänpotilaalla lääkärin tulisi aina keskustella potilaan kanssa seksiin ja muuhun fyysiseen rasitukseen liittyvistä riskeistä.

Tutkimuksessa oli mukana reilut sata erektiovaikeuksien vaivaamaa miestä, joiden oli todettu tai joiden perustellusti epäiltiin sairastavan sepelvaltimotautia. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko sildenafiilia tai lumelääkettä tuntia ennen kuntopyörätestiä. Testi toistettiin aikaisintaan vuorokauden kuluttua vaihtovuoroisesti siten, etä kaikki tutkittavat saivat toisella kerralla sildenafiilia ja toisella lumetta. Potilaiden nitraattilääkitys keskeytettiin tutkimuksen ajaksi, koska sildenafiili voimistaa nitraattien verenpainetta laskevaa vaikutusta. Tutkittavien verenpaine ja sydämen lyöntitiheys mitattiin ennen rasitusta ja kokeen aikana. Rasituksen aikana sydämen toimintaa tarkkailtiin ultraäänikuvauksella sekä sydänfilmillä, kummassakaan ei havaittu muutoksia.

Ajanta Pharma Kamagra pilleriä 100mg Citrato de Sildenafil