Povratak

Jednom poslani proizvodi se ne mogu vratiti. Kupujete proizvode na ovoj stranici na vlastiti rizik i odgovornost.

Povrat novca

KamagraDeal neće izdati povrat novca za poslane narudžbe. Nadalje se slažete da ste upoznati i da ste odgovorni za sve zakone u svojoj zemlji, uključujući ali ne ograničavajući se na carine, tarife i poreze koji se primjenjuju, ako postoje.

Povrat novca koji traži kupac, a koji je uzrokovan vlastitom pogreškom i/ili zahtjevom(ima) će dovesti do naknade za uslugu od £10. Naknada za uslugu odbija se od iznosa koji je platio korisnik, a preostali iznos se uplaćuje na bankovni račun korisnika ili se vraća na potencijalnu karticu.