Vend tilbage

Produkter kan ikke returneres, når først de er afsendt. Du køber produkter på denne side på egen risiko og ansvar.

Tilbagebetalinger

KamagraDeal udsteder ikke refusion for afsendte ordrer. Du accepterer endvidere, at du er opmærksom på og er ansvarlig for alle love i dit land, inklusive, men ikke begrænset til, gældende told, tariffer og afgifter.

Refusioner anmodet af kunden, som er forårsaget af kundens egen fejl og/eller krav vil medføre et servicegebyr på £ 10. Servicegebyret trækkes fra det beløb, kunden har betalt, og det resterende beløb indbetales til kundens bankkonto eller returneres til det potentielle kort.