Erektiolääkeaine sildenafiili ei vaaranna sydäntä rasituksessakaan

  • Indlægs forfatter:
  • Udgivet indlæg:6. februar 2012
  • Indlægskategori:Ikke kategoriseret

Erektiolääkeaine sildenafiili ei vaaranna sydäntä rasituksessakaan

 Osta Kamagra generer Viagra tai Cialis

 

Erektiohäiriöiden hoidossa käytettysildenafiili(Viagra/Kamagra) ei ole vaaraksi sepelvaltimotautia potevien sydämille rasituksessa, osoittaa amerikkalaistutkimus.

Tutkimuksessa sildenafiili ei aiheuttanut kuntopyöräilyn yhteydessä enempää hengenahdistusta tai sydämen hapenpuutetta kuin lumelääkekään ja tutkittavat jaksoivat polkea pyörää yhtä pitkään kuin sildenafiilien jäldenafiilin.

Tutkijat toteavatkin, että rasitustesti voi olla hyödyllinen arvioitaessa sildenafiilia käyttävän sydänpotilaan kykyä kestää seksiin liittyvää fyysistä rasitusta. Tutkimuksen julkaisseen lehden pääkirjoituksessa huomautetaan kuitenkin, että lääkäri voi usein selvittää sydänpotilaan kunnon myös yksinkertaisesti kysymällä potilaan kykyä kävellä kohtuullisella nopeudella tai nousta portaita. Pääkirjoittajat muistuttavat myös, että harkittaessa sildenafiilin käyttöä sydänpotilaalla lääkärin tulisi aina keskustella potilaan kanssa seksiin ja muuhun fyysiseen rasitukseen liittyvistä riskeistä.

Tutkimuksessa oli mukana reilut sata erektiovaikeuksien vaivaamaa miestä, joiden oli todettu tai joiden perustellusti epäiltiin sairastavan sepelvaltimotautia. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko sildenafiilia tai lumelääkettä tuntia endnu kuntopyörätestiä. Testi toistettiin aikaisintaan vuorokauden kuluttua vaihtovuoroisesti siten, että kaikki tutkittavat saivat toisella kerralla sildenafiilia ja toisella lumetta. Potilaiden nitraattilääkitys keskeytettiin tutkimuksen ajaksi, koska sildenafiili voimistaa nitraattien verenpainetta laskevaa vaikutusta. Tutkittavien verenpaine ja sydämen lyöntitiheys mitattiin ennen rasitusta ja kokeen aikana. Rasituksen aikana sydämen toimintaa tarkkailtiin ultraäänikuvauksella sekä sydänfilmillä, kummassakaan ei havaittu muutoksia.

Ajanta Pharma Kamagra pilleriä 100mg Sildenafil Citrate