Vrátit se

Po odeslání nelze produkty vrátit. Produkty na této stránce kupujete na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Vrácení peněz

KamagraDeal nevrací peníze za žádné odeslané objednávky. Dále souhlasíte s tím, že jste si vědomi všech zákonů ve vaší zemi a nesete za ně odpovědnost, mimo jiné včetně cel, tarifů a daní, pokud existují.

Náhrady požadované zákazníkem, které jsou způsobeny vlastní chybou zákazníka a/nebo požadavkem (požadavky), budou vyžadovat servisní poplatek 10 GBP. Servisní poplatek je odečten z částky zaplacené zákazníkem a zbývající částka je uhrazena na bankovní účet zákazníka nebo vrácena na potenciální kartu.